Sem vložte podnadpis

Vlajky slovienskej vzájomnosti

Vlajky sú vyrobené z polyesteru. Po okrajoch je ponechaný materiál na zahnutie, alebo úpravu podľa požiadavky.

Sloviensko 1

Sloviensko 2


kat. číslo :  rozmer:  cena

Sloviensko 1                                                                    Sloviensko 2

101 500            200x300mm     5,00 €                         101 502    200x300mm       5,00 €

103 440            300x450mm     9,50 €                         103 442   300x450mm        9,50 €

113 440             600x900mm   25,00€                         113 442     600x900mm     25,00 €

Pri objednávke uveďte rozmer, typ hviezdy a olemovanie (vlnovka, trojuholníky, vzor 2). Cena platí pre daný rozmer bez ohľadu na typ hviezdy a olemovanie.