Obereg - ozdobí telo, ochráni dušu a posilní ducha
Sem vložte podnadpis

Galéria

Prehľad dostupných príveskov so stručným popisom. Objednať môžete nižšie cez Objednávkový formulár, e-mailom, SMS, ...

Valkýria

Kat. č. 102 509  Valkýria so 4 symbolmi            materiál: zliatina Zn    veľkosť   : 35mm              cena: 12,50€                   Valkýriu dopĺňa v hornej časti Triglav, vpravo je Ladinec, vľavo je Soloň a na spodu je Letný symbol Daždboha 

Kat. č. 103 140  Valkýria v   slnku                               materiál: zliatina Zn       veľkosť: 35mm                   cena: 7,50€

Kat. č. 101 649  Valkýria v kruhu  materiál: zliatina Zn                  veľkosť: 35mm                          cena: 7,50€ 


ObjednávkaObojstranný obereg                                              

  Kat. číslo 103 604     1. strana
  Priemer: 4 cm
                                                              Materiál: zliatina s obsahom zinku                   cena 12,50

 Kat. číslo 103 604     2. strana
 Priemer: 4 cm
                                               Materiál: zliatina s obsahom zinku                        cena 12,50 

Na vrchole oboch strán sú zobrazené hlavy zvierat. V strede lícnej strany je Jarilo Slnko, na rube je Valkýria. Medvedia stupaj symbolizuje Boha Velesa.                                                                   Svätý Dar
Symbolizuje Starovekú Posvätnú severskú rodnú zem bielych národov -  Daarii, teraz nazývaná Hyperborea, Arktida, Severia, Rajská zem, ktorá sa nachádza v Severnom oceáne a zahynula v dôsledku Prvej Potopy. Oproti je kríž Ratiborec

Ohnivý symbol vojenskej Udatnosti, Statočnosti a Odvahy. Obvykle sa zobrazoval na vojenskom brnení, zbraniach, a tiež na vojnovýchh vlajkách, práporoch a zástavách kniežacích družín. Verilo sa, že oslepuje oči nepriateľov a bráni im utiecť z bojového poľa. Po bokoch je Svarožič - Symbol Nebeskej Sily Boha Svaroga, ochraňujúci v pôvodnom stave všetky mnohoobrazné formy Života vo Vesmíre. Symbol ochraňujúci rôzne existujúce Rozumné formy života od Duševnej a Duchovnej degradácie, a tiež od úplného náhleho zničenia ako Rozumného druhu. Oproti je Hviezda Lady Bohorodičky - Hviezda Rusi
Je to a Počiatok Múdrosti, ktorú nahromadili predchádzajúce generácie. Vďaka uvedomenia si moci svojho Rodu Hviezda Rusi dá človeku dôveru a odvahu. Hviezda Lady môže byť univerzálnym oberegom pre obydlia. Celkovo symbolizuje Matku - Ladu Boborodičku, dávajúcu život mnohým slovanským Bohom, Matku - Zem (Matku Šíru Zem) i Matku Nebies (Matka Sva). Je to zložitý, hlboký a celistvý obraz, ktorý je jednoducho nemožné pochopiť bez štúdia pôvodnej slovienskej kultúry. Použitie - ako bežný domáci ornament, ktorý v oberegovej symbolike predstavuje celistvú ochranu človeka pred negatívnou (temnou) energiou.


ObjednávkaŠtvorcový obereg

Kat. č. 103 042                                           materiál: zliatina Zn                                 veľkosť: 30mm                                             cena: 12,50€                                                     farba: strieborná               

Kat. č. 103 042                                               materiál: zliatina Zn                                       veľkosť: 30mm                                                   cena: 12,50€                                                       farba: medená 

Tento obereg je zložený z viacerých symbolov.
V strede je Svitovít - Symbol večného vzťahu medzi Pozemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tohto zväzku sa rodia nové Čisté Duše, ktoré sa pripravujú k vteleniu na Zemi v Javnom svete. Druhá kružnica od hlavného symbolu obsahuje runový nápis.  
V rohoch sú umiestnené:
Kvet papradia ( Perúnov kvet) - predstavuje ohnivý symbol čistoty Ducha. Vládne mocnými uzdravujúcimi silami. Verí sa, že je schopný odhaliť v zemi skryté poklady, splniť želania. V skutočnosti však dáva človeku možnosť odhaliť Duchovné sily.
Bohodar - symbolizuje trvalú ochranu Nebeských Bohov, ktorí darujú ľuďom Prastarú Pravdivú Múdrosť a spravodlivosť. Tento symbol si veľmi cenia Žreci - Ochranci, ktorým Nebeskí Bohovia zverili chrániť najvyšší dar - Nebeskú múdrosť.
Kolochort - symbolizuje dvojité vnímanie sveta; trvalé vzájomné bytie Svetla a tmy, Života a smrti, Dobra a zla, Pravdy a klamstva, Múdrosti a hlúposti.

Objednávka


Molvinec

Kat. č. 102 810      

Molvinec v slnku                      

materiál: zliatina Zn                                       

veľkosť: 30mm                                                   

cena: 7,50€  

Tento obereg je veľký dar Boha Roda. Symbol chráni každého človeka z Rodov Veľkej Rasy od zla, nedobrého slova, od uhranutia aj Rodového prekliatia, od ohovárania a obvinenia, od urážok a obťažovania. 

ObjednávkaStrom života

Kat. č. 101 011 Strom života otvárací

(možnosť vložiť vankúšik s parfémom)

materiál: zliatina Zn

veľkosť:  2,8cm

cena: 12,50€

Kat. č. 102 731 Strom života so symbolom Roda 

                           

materiál: zliatina Zn                                

veľkosť: 30mm                                      

cena: 12,50€ 

Strom života - ako symbol stvorenia, zákonov a života -symbolizuje spojenie svetov, kde korene predstavujú podsvetie, kmeň pozemský svet a koruna božstvo. Korene siahajú hlboko do zeme, pokračujú cez peň ku konárom, vetvám, listom a plodom. Cez peň prechádza temnota od koreňov nahor - k svetlu nebies. Listy a kvety sa spájajú so vzduchom, svetlom a nebesiami. Pozemská tiaž sa odľahčuje. Cez listy a kvety pretekajú nebeské živly a znášajú ich svetlo na Zem. Tma sa stáva svetlom a svetlo tmou. Výmena prebieha harmonicky. Presvetľovanie od koreňov k listom, zo zeme k nebesám a z nebies na zem symbolizuje život. Sila, ktorá vychádza od koreňov, sa spojí so svetlom a energiou nebies. Vzniká kvet, z ktorého vyrastie plod. Kolobeh medzi koreňmi, listami, kvetmi a plodmi predstavuje náš život, všetok život. Symbol hovorí, že všetko zo všetkým súvisí. Strom života má za úlohu pripomenúť nám zamyslieť sa kto sme, odkiaľ pochádzame a kam kráčame. Zdôrazňuje  prepojenie medzi našimi Predkami, nami a našimi potomkami. Pomáha otvoriť energie pre tých, ktorí hľadajú svoj pôvod hlboko v srdci. Tento obereg pomáha získať poznanie, silu a zdravie. Samotný symbol je doplnený o symbol Roda - verilo sa, že keď človek nosil tento symbol, nepremôže ho žiadna sila.

ObjednávkaHviezda Inglie

Kat. č. 101 580   Hviezda Inglie s Perúnicou   

materiál: zliatina Zn      (farba zlatá)                       

veľkosť: 30mm                                                  

cena: 7,50€    

Kat. č. 101 562 Hviezda Inglie s mečom

materiál: zliatina Zn 

veľkosť: 30mm

cena: 7,50€ 

Základným Symbolom Starej Viery - od prvopočiatkov v Prastarých časoch - bola a je Hviezda Inglie. Nie je to iba Symbol Prvopočiatočného Čistého Svetla - Prvopočiatočný Oheň Božieho Tvorenia a Žiariace Svetlo nášho Jarily-Slnka - ale aj Symbol bieleho harmonického Človeka, potomka Prastarých Svetlých Bohov.Tri trojuholníky symbolizujú Boží Počiatok, významovo predstavujú jedného z Veľkých Triglavov, ktorý ochraňuje Boží Svet (Jav, Nav, Slav a Prav). Veľkého Triglava obopína vonkajší Kruh - Jediná Život Rodiaca Inglia - a nekonečný priestor mimo Kruhu nám hovorí o Jedinom Tvorcovi-Budovateľovi. V inej rovine tri trojuholníky symbolizujú Človečí Počiatok a označujú Zdravé Telo, Silného Ducha a Svetlú Dušu, ktorých obopína vonkajší Kruh - Čisté Svedomie. Nekonečný priestor mimo Kruhu symbolizuje mnohorozmerný Boží Svet, v ktorom žije a tvorivo buduje potomok Prastarých Bohov - Človek. Tri trojuholníky symbolizujú aj Prírodný Počiatok a znamenajú Zem, Vodu a Oheň, ktoré všetky obopína vonkajší Kruh - Vzduch. Von za Kruhom je nekonečný priestor symbolizujúci Prečistú Svargu, t.j. Nebesia. 

Perúnica v strede Hviezdy Inglie symbolizuje obranu a ochranu Boha Perúna.

Meč obrátený ostrím nadol za starých čias znamenal ochranu Múdrosti Bohov a Predkov, ale aj nekompromisné dodržiavanie Nebeských Konov tak, ako ich ustanovil Boh Svarog pre všetky Čertogy Svarožieho Kruhu.

Objednávka


Koľadník s vlkom


Symbol Boha Koľadu, ktorý uskutočňuje na zemi Obnovu a premenu k lepšiemu, je to symbol víťazstva Svetla nad Tmou a Svetlého dňa nad nocou. Okrem toho, dáva mužom silu k tvorivej práci ale aj v bitke s nepriateľom.
Vlk - ako jeden zo symbolov Slovienov- symbolizuje nezávislosť, ale tiež rodinu a vernosť. Používa sa aj ako symbol boja o prežitie a hľadanie samého seba.

Kat. č. 101 581    Koľadník s vlkom                                                                                                        materiál: zliatina Zn                                                                                                                             veľkosť: 30mm                                                                                                                                           cena: 12,50

Objenávka


Ladinec s orlom

Kat. č. 103 300                                                Ladinec s orlom                                         materiál: zliatina Zn                                        veľkosť: 30x50mm                                              cena: 12,50€  (cena vrátane šnúrky)

Objednávka


Makoš

Kat. č. 101 330                                                 Makoš                                                           materiál: zliatina Zn                                       veľkosť: 30mm cena: 7,50€ 

Múdré matky vždy nosili tento symbol pri sebe, pretože vedeli, že Makoš je blahosklonná k ľuďom so silným duchom. Ale tiež si boli vedomí o neodvratnosti Osudu, ktorým Makoš vládne. Symbol sa nachádzal na hrudi a prackách.


Objednávka


Perúnov kvet

Kat. č. 102 504                                                            Perúnov kvet                                              Materiál: zliatina Zn                              Veľkosť: 30mm                                                    Cena: 12,50€

Perúnov kvet

Starosloviensky slnečný (solárny) symbol nazývaný aj ako Perúnova hviezda alebo Kvet života. Perúnov kvet je jedným z najstarších symbolov Slovienov. Slovienmi je vnímaný ako ochranný symbol, ktorý chráni náš rod pred ohňom, bleskom, búrkou a vojnou. Je to symbol slnka a svetla a vyžaruje pozitívnu energiu. Má svoje miesto na výrobkoch ľudových tvorcov a to hlavne na oblečení, výšivkách, drevorezbách, keramike, maľbách a v architektúre. Tento symbol je najrozšírenejší a najviac používaný na slovienskom území, čo ho predurčuje na to, aby sa stal oficiálnym a zjednocujúcim symbolom slovienskeho rodu a sveta.

Objednávka


 Jarilo osemhran                              

Jarilo - Slnko 
Jarilo Slnko je symbol bohatstva, plodnosti, pohlavnej sviežosti, dobrých životných podmienok. Prináša šťastie a úspech.                                           Po obvode je nápis : Sláva Predkom a Bohom našim


Kat. č. 102 605    Jarilo osemhran                          materiál: zliatina Zn                                       veľkosť: 30mm                                                   cena: 12,50€  

Objednávka


Symbol Boha Roda

Božská Nebeská symbolika. Vyrezávaním týchto skrášľovali Kummiry Rodu, a tiež Oberegy, amulety i prívesky. Verilo sa, že keď človek nosil na tele alebo odeve Symbol Rodu, žiadna sila ho nemôže prekonať.

Kat. č. 102 758                                                           materiál: zliatina Zn                                                   veľkosť: 30mm                                                           cena: 7,50€ Duchobor


Symbolizuje počiatočný vnútorný Oheň Života. Tento Veliký Božský Oheň zničí v človeku všetky ľudské telesné neduhy a bolesti Duše i Ducha.

Kat. č. 101 514                                                            materiál: zliatina Zn                                                    veľkosť: 30mm                                                    cena: 7,50€  momentálne vypredané

 


Runa Veles


Pomáha v obchodovaní, zabezpečuje dostatok, blahobyt, daruje rozhodnosť, odolnosť a inšpiráciu.

Vhodné aj na náušnice (afroháčiky v cene)

Kat. č. 101 379  Runa Veles                                       materiál: zliatina Zn                                        veľkosť: 18 mm                                                    cena: 5,00€


Objednávka


Triglav 

Tento symbol je založený na posvätnom čísle 3. Poznáme ho ako trojuholník spojený kruhom, alebo ako špirálu. Známy je tiež pod názvom Špirála života, Slnečné koleso, alebo Uzol (symbol nekonečnosti).  Špirála je sama o sebe účinný ochranný znak - symbol premeny. Je to silný tvarový žiarič, jeho sila vychádza z jedného centrálneho bodu. Symbolizuje slnečný kotúč s tromi lúčmi. Špirály predstavujú nekonečno, večnosť a neustále sa opakujúce cyklické deje vo vesmíre, na Zemi, v Prírode. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V živote človeka symbol predstavuje cestu do vlastného vnútra, symbol naplnenia samého seba. Je tiež symbolom reinkarnácie - predstavuje rast, smrť, znovuzrodenie (obnovu). Obereg šíri frekvencie, ktoré rezonujú a tým neutralizujú škodlivé energie. Dokáže nastaviť biomagnetický tok energie založený na posvätnej geometrii, očisťuje vodu a tiež krištály.

Kat. č. 101 014 Triglav    materiál: zliatina Zn        veľkosť: 35 mm                    cena: 7,50 € 

Kat.č. 100 062 Triglav náušnice materiál: zliatina Zn       veľkosť: 15 mm                   cena: 5,00 € 

 Kat.č. 100 045 Triglav špirála   materiál: zliatina Zn      veľkosť: 25 mm                   cena: 7,50 €  

Objednávka


Hviezda Roda - Alatyr

Kat.č. 100 075 Hviezda Roda - Alatyr  s retiazkou   materiál: zliatina Zn                                       veľkosť: 27 mm                                                           cena: 7,50 €   vypredané

Kat.č. 100 075 Hviezda Roda - Alatyr s očkom   materiál: zliatina Zn                                         veľkosť: 27 mm                                                 cena: 7,50 €

Objednávka


Hviezda Lady Bohorodičky (Hviezda Rusi)

               Kat.č. 100 075                Hviezda Lady v kruhu       materiál: zliatina Zn                 veľkosť: 27 mm                     cena: 7,50 €  

               Kat.č. 101 003

Hviezda Lady 

 materiál: zliatina Zn 

 veľkosť: 27 mm 

 cena: 7,50 € momentálne vypredané

Objednávka


Perúnova sekera

Kat.č. 103 740

Perúnova sekera

materiál: zliatina Zn  

veľkosť: 35x40mm (š x v)

cena: 12,50 €

Kat.č. 102 340

Perúnova sekera malá

materiál: zliatina Zn

veľkosť: 25x35mm (š x v)

cena: 10,00 €

Kat.č. 139 010

Perúnova sekera strieborná

materiál: AG 925

veľkosť: 35x40mm (š x v)

cena: 60,00 €

Objednávka


Koľadník / Ladinec 

Kat.č. 100 820

Koľadník
materiál: zliatina Zn
veľkosť: 27 mm
cena: 9,50 

Koľadník

Symbol Boha Koľadu, ktorý uskutočňuje na zemi Obnovu a premenu k lepšiemu, je to symbol víťazstva Svetla nad Tmou a Svetlého dňa nad nocou. Okrem toho, dáva mužom silu k tvorivej práci i v bitke s neľútostným nepriateľom. Tento znak je zhodný s kolesom šťastia: pripraveného dvíha na vrchol, ale nepripraveného môže rozmliaždiť 

Ladinec

Symbol Lásky, Harmónie a Šťastia v rodine, ľudovo hoj nazývali Ladinec. Ako obereg ho nosili hlavne dievčatá, aby mali ochranu pred "zlým pohľadom". Aby sila moci Ladinca bola trvalá, vpisovali ho do Veľkého Kolesa.

Objednávka


Duchovná sila s runami


Kat.č. 102 650                                        Duchovná sila s runami                              materiál: zliatina Zn                               veľkosť: 50 mm                                   cena: 12,50€

Symbol premeny Ducha Človeka používaný na zosilnenie a koncentráciu všetkých duchovných vnútorných síl Človeka potrebných pre tvorčiu prácu pre blaho potomkov, svojich starých Rodov a svojho veľkého náRoda.


  

Objednávka


Karma

Kat.č. 100 752

Karma s retiazkou

Materiál: zliatina Zn

Veľkosť: 10x15mm

Cena: 9,50

Symbol predstavuje nekonečnosť Vesmíru. Každý čin bude odmenený podľa zásluh. Jemný prívesok na peknej retiazke. Vhodný pre dievčatá.

Objednávka


Kvet života

Kat.č. 102 650                                                      Kvet života                                                    materiál: zliatina Zn                                            veľkosť: 35 mm                                                          cena: 12,50€

Je považovaný za symbol obsahujúci všetku geometriu života, tak ako ju poznáme na planéte Zem. Je to univerzálny symbol energie, života a spojení medzi všetkým existujúcim. Tento útvar bol nájdený v mnohých kultúrach v rámci duchovných praktík, ale aj v rámci umenia. Napr. v Osirisovom chráme v Abydose, v Egypte alebo v Indii, tiež v Číne, Izraeli, Japonsku či Mexiku. Kvet života predstavuje základný odkaz o povahe priestoru a času a môže poskytnúť akési osvietenie pre tých, ktorí hlboko študovali posvätnú geometriu.

Objednávka


Symbol Boha Velesa

Kat.č. 101 230                                                  Symbol Boha Velesa                                 materiál: zliatina Zn                                       veľkosť: 30 mm                                                         cena: 12,50€   (cena vrátane šnúrky)

Veles

Pomáha v obchodovaní, zabezpečuje dostatok, blahobyt, daruje rozhodnosť, odolnosť a inšpiráciu.

Objednávka

Doplnky k príveskom


K príveskom si môžete objednať za zvýhodnenú cenu postriebrené retiazky, textilné, alebo kožené šnúrky. 
Na upresnení ponuky pracujeme - ďakujeme za pochopenie.