Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova“
Sem vložte podnadpis


MAPY

Historické mapy, kde je popisované územie našich predkov, ktoré nám akosi na hodinách dejepisu zabudli spomenúť. Mapa môže byť vyhotovená na plátne, alebo na plagátovom papieri. Je to veľmi pekná a poučná ozdoba príbytku. 

Typ od užívateľa: Po otočení na opačnú stranu je mapa pužiteľná aj ako premietacie plátno. 

Mapa sveta z roku 1572 sú na nej zaznamenané rôzne zaujímavosti: napr. Tartária...
Plátno    600x 881mm 25€                  800x1174mm 45€               1200x1800mm 85€

Plagátový papier (lesklý, alebo matný): 1/2 cena

Po okraji 3-5cm na zarámovanie, zavesenie...
Iné rozmery dohodou


Veľká Tartária 
Plátno:                                600x 817mm 25€          800x1090mm 45€ 
 900x1226mm 55€
plagátový papier (lesklý, alebo matný)- cena 1/2

Európa 1595 

plátno
 600x746 mm 25€
800x1005 mm 40€
 900x1130 mm 50€
Plagátový papier cena 1/2  

Asia 1620

plátno
600x738mm 25€
800x985mm 40€
900 x1107mm 45€
Plagátový papier cena 1/2