.
       Pravda, Bohy vydaná, káže nám Slovänom:                                                                                                                                   Neprávosť mať Pána, ba väčšia byť pánom.                                                                                                                                        A človek nad človekom u nás nemá práva,                                                                                                                                         Sväté naše heslo  je: Sloboda a sláva!                                                                                                                                                       Samo Chalupka, Mor ho!   

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

,,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."     V.P.Tóth

Po našich Predkoch máme reč. Krásnu, ľúbozvučnú, živú. Slovom môžeme potešiť, poradiť, rozveseliť, ale aj nahnevať a ublížiť. Slovo je energia a tá môže slúžiť, alebo ničiť - podľa toho, ako a kto ju používa. Dôležitý nie je len obsah vysloveného, ale aj forma (sila, city a energia vložená do reči).

Každé slovo vytvára v duši a tele človeka určitú kvalitatívnu ozvenu - rezonanciu. Niekedy stačí len jedno slovo a môže prebudiť spiacu genetickú pamäť a sprístupniť celý genetický potenciál. Pokiaľ bude slovo ,,zmenené" - aj keď významovo podobné - k prebudeniu nedôjde. Ak chceme ako národ prežiť, je nevyhnutné genetickú pamäť odomknúť. Niekto v minulosti vedel, ako sťaží čerpanie dávnych poznatkov a náš rozvoj.

Slováci sa v dávnej minulosti volali Rusi, alebo Slovieni. V Nestorovom Letopise z r. 1115 sa hovorí: ,, sloviensky jazyk a ruský jedno je... ". Poľské texty zo 16.storočia - už nie sú písané azbukou, ale latinkou - obsahujú však slová, ktoré sú staroslovienske. V ruštine sa ,,e" číta ako ,,je" (príp. ,,ie"). Pokiaľ slovo ,,slovensky" napíšeme azbukou, číta sa ,,sloviensky". Opäť sa dostávame k sile slova - a niekomu, kto túto silu poznal. V stredoveku nás donútili zmeniť meno nášho národa zo ,,Slovieni" na ,,Slováci". Jednalo sa o veľmi dobre premyslený ťah - o Slovákoch nie je nikde zmienka - pretože takýto názov v dávnej minulosti neexistoval. Genetická pamäť nie je ani v tomto prípade úplne potlačená - preto sa náš jazyk volá slovenský a ženy označujeme ako Slovenky. Pokiaľ by názov ,,Slovák" bol naozaj pôvodný, náš jazyk by sa volal ,,slovácky" a ženy by boli ,,Slováčky".

Správne slová prehlbujú genetickú pamäť. Dávajme si väčší pozor na to, čo hovoríme a ako to hovoríme. Vyslovené slová dokážu dokonca formovať DNK. Aj v tom sa prejavuje ono védické: ,,ako vnútri, tak navonok".... ako myslíme, hovoríme, správame sa - takými sa aj stávame. 

Sláva Bohom a Predkom našim.

V súlade s legislatívou EU o symboloch a ich význame, zobrazované symboly nie sú propagáciou fašizmu ani iného extrémizmu a tiež im nemožno pripísať obsah vyzývajúci k podnecovaniu akejkoľvek nenávisti. Zobrazované sú posvätné symboly Slovanov, ich tvar, farebnosť, význam a použitie. Uvedené symboly sú súčasťou kultúrneho dedičstva nielen Slovanov, ale aj mnohých ďalších národov.