.
       Pravda, Bohy vydaná, káže nám Slovänom:                                                                                                                                   Neprávosť mať Pána, ba väčšia byť pánom.                                                                                                                                        A človek nad človekom u nás nemá práva,                                                                                                                                         Sväté naše heslo  je: Sloboda a sláva!                                                                                                                                                       Samo Chalupka, Mor ho!   

Arkona 7526

15.6. uplynie 850 rokov od pádu posledného slovanského sídla.
Pri tejto príležitosti organizujeme zájazd na toto posvätné miesto, aby sme si uctili pamiatku našich predkov - pamiatku ľudí, ktorí si cenili česť a slobodu viac, ako svoj vlastný život. Pripomenieme si príbeh, ktorý svojou silou nedovolil upadnúť do zabudnutia.
Program:
14.6. odchod zo Zvolena (v skorých ranných hodinách)
         večer príchod na ostrov Rujana - ubytovanie
15.6. prehliadka ostrova, návšteva zvyškov svätyne, 
         spomienkový obrad : povedie ho Vladimír Laubert
         návrat do miesta ubytovania - spoločný večer
16.6. návrat domov
Predbežná cena: 145,- € / osoba - zahŕňa dopravu klimatizovaným autobusom, ubytovanie v stane

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

,,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."     V.P.Tóth

Po našich Predkoch máme reč. Krásnu, ľúbozvučnú, živú. Slovom môžeme potešiť, poradiť, rozveseliť, ale aj nahnevať a ublížiť. Slovo je energia a tá môže slúžiť, alebo ničiť - podľa toho, ako a kto ju používa. Dôležitý nie je len obsah vysloveného, ale aj forma (sila, city a energia vložená do reči).

Každé slovo vytvára v duši a tele človeka určitú kvalitatívnu ozvenu - rezonanciu. Niekedy stačí len jedno slovo a môže prebudiť spiacu genetickú pamäť a sprístupniť celý genetický potenciál. Pokiaľ bude slovo ,,zmenené" - aj keď významovo podobné - k prebudeniu nedôjde. Ak chceme ako národ prežiť, je nevyhnutné genetickú pamäť odomknúť. Niekto v minulosti vedel, ako sťaží čerpanie dávnych poznatkov a náš rozvoj.

Slováci sa v dávnej minulosti volali Rusi, alebo Slovieni. V Nestorovom Letopise z r. 1115 sa hovorí: ,, sloviensky jazyk a ruský jedno je... ". Poľské texty zo 16.storočia - už nie sú písané azbukou, ale latinkou - obsahujú však slová, ktoré sú staroslovienske. V ruštine sa ,,e" číta ako ,,je" (príp. ,,ie"). Pokiaľ slovo ,,slovensky" napíšeme azbukou, číta sa ,,sloviensky". Opäť sa dostávame k sile slova - a niekomu, kto túto silu poznal. V stredoveku nás donútili zmeniť meno nášho národa zo ,,Slovieni" na ,,Slováci". Jednalo sa o veľmi dobre premyslený ťah - o Slovákoch nie je nikde zmienka - pretože takýto názov v dávnej minulosti neexistoval. Genetická pamäť nie je ani v tomto prípade úplne potlačená - preto sa náš jazyk volá slovenský a ženy označujeme ako Slovenky. Pokiaľ by názov ,,Slovák" bol naozaj pôvodný, náš jazyk by sa volal ,,slovácky" a ženy by boli ,,Slováčky".

Správne slová prehlbujú genetickú pamäť. Dávajme si väčší pozor na to, čo hovoríme a ako to hovoríme. Vyslovené slová dokážu dokonca formovať DNK. Aj v tom sa prejavuje ono védické: ,,ako vnútri, tak navonok".... ako myslíme, hovoríme, správame sa - takými sa aj stávame. 

Sláva Bohom a Predkom našim.

V súlade s legislatívou EU o symboloch a ich význame, zobrazované symboly nie sú propagáciou fašizmu ani iného extrémizmu a tiež im nemožno pripísať obsah vyzývajúci k podnecovaniu akejkoľvek nenávisti. Zobrazované sú posvätné symboly Slovanov, ich tvar, farebnosť, význam a použitie. Uvedené symboly sú súčasťou kultúrneho dedičstva nielen Slovanov, ale aj mnohých ďalších národov.